Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin ana amacı: eğitimde ve gelişimde süreklilik ilkesi doğrultusunda gerekli olan bilgiyi anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek var olan bilgiyi kullanabilecek hale getirmek, yeni fikirler oluşturmak ve insanların yaşamlarında yeni ufuklar açabilmektir. Bu doğrultuda Iğdır Üniversitesi SEM şu amaçlara yönelmiştir.

 

  • Eğitim programları, yörenin ihtiyaçları göz önünde tutularak uzun, orta ve kısa vadeli programlar oluşturmak,
  • Eğitim programlarının çeşitliliğini, eğitim ihtiyacına uygun bir şekilde cevap vermesi yönünde hazırlamak,
  • Eğitim programlarını, belirli bir kalite standartlarında hazırlanmasında ve sürdürülmesinde yol gösterici olmak.
  • Iğdır Üniversitesi SEM, sürekli eğitim alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları ve diğer sektörler ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla işbirliği sağlamak,
  • SEM’in yürütülen eğitim programlarına katılan kişilerden programlarla ilgili düzenli bir geri bildirim alarak programların sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak,
  • Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini Iğdır ve çevre iller arasında sürekli eğitim yönünden en güvenilir ve vazgeçilmez başvuru merkezi haline getirmek,