İNGİLİZCE KONUŞMA KURSUNA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER AMACI

Öğrencilerimizin bugüne kadar öğrenmiş oldukları İngilizce bilgilerini kullanarak konuşma becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, kelime hazinelerinin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak, onları günlük dilde sıkça kullanılan deyim ve ifadelerle tanıştırmak ve düşündüklerini ifade ederken yapmış oldukları temel hatalara (telaffuz ve diğer) dikkatlerini çekmektir.

İÇERİĞİ

Öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerini desteklemek amacıyla planlanan bu kısa süreli eğitimde temel ve alt orta seviyede İngilizce konuşma etkinlikleri düzenlenecek olup, görsel, işitsel materyaller ve farklı tekniklerle öğrencinin derse aktif olarak katılması sağlanacaktır. Derslere ait konu başlıkları Çizelge 1’de gösterilmiştir.

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi : 07.05.2019

Kurs Başlangıç Tarihi : 08.05.2019 Kurs Bitiş Tarihi : 15.05.2019

GENEL HÜKÜMLER

 1. Kurs için seçilen derslikler Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Sağlık Hizmetleri MYO ve Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesi binalarında yer almaktadır.
 2. Derslerin 08.05.2019 – 15.05.2019 tarih aralığında toplamda 6 boyunca 13:00- 15:00 saatleri arasında Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesi’nde; 15:00 - 17:00 saatleri arasında ise Karaağaç Kampüsü’nde, toplamda 24 saat süre ile verilmesi planlanmaktadır.
 3. Kurs için belirlenen kontenjan eşzamanlı düzenlenecek her bir ders için maksimum 30 öğrencidir.

KİMLER KATILABİLİR

Iğdır Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülere kayıtlı öğrenciler.

ÜCRET

Kursa katılım ücretsizdir. Kursu verecek öğretim elemanları katılımcılardan veya Iğdır Üniversitesinden herhangi bir ücret talep etmemektedir.

 

Çizelge 1: İngilizce Konuşma Dersine Ait Ders Çizelgesi

 

 

DERS SAATİ

KONULAR

1. GÜN

2 SAAT

 • Talking about yourself: family/ Free time activities

/likes&don’tlikes/

 • Watching related videos, podcasts

2. GÜN

2 SAAT

 • Talking about travelling

/ holidays/ favorite places

/cities /countries

 • Watching related videos, podcasts

3. GÜN

2 SAAT

 • Talking about school life/fields of interest/future plans
 • Watching related videos, podcasts

4. GÜN

2 SAAT

 • Talking about favorite musics/ films/ sports/ activities
 • Watching related videos, podcasts

5. GÜN

2 SAAT

 • Talking about popular topics: internet/ social media/                       virtual

environments

 • Watching related videos, podcasts

6. GÜN

2 SAAT

 • Talking about cultural differences/  different customs
 • Watching related videos, podcasts