Müdürlüğümüzce Iğdır Belediyesi'nin "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" isimli AB projesinde 17/07/2017-04/08/2017 tarihleri arasında"Toplumsal Cinsiyet "eğitimi verilmiştir.