Müdürlüğümüzce Iğdır Belediyesi'nin "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" isimli AB projesinde 18/07/2017-27/07/2017 tarihleri arasında "Mentörlük" eğitimi verilmiştir.