Iğdır Ünivesitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde kurs açmak isteyen Öğretim Üyeleri özel sektör birimleri özel birim ve sektör firmalarının kurs açmak üzere Sürekli Eğitim Merkezine baş vurması gerekmektedir.