#Improving English speaking ability for academic purposes 2

            Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurs ile ilgili bilgiler:

 1. Programın Amacı: Akademik etkinliklere katılacak olan üniversite personelinin yeterli düzeyde İngilizce konuşma ve anlama yeteneğine sahip olması.
 2. Programın Türü : Kurs (Sertifikasız)
 3. Programın Süresi: 8 Hafta
 4. Eğitim Gün ve Saatleri: Kurs, haftalık 2 gün (Salı-Perşembe) ve ikişer saatten toplam 4 saat olarak planlanmaktadır.  Katılımcıların durumlarına göre gün ve saatlerde değişiklik  yapılabilir.
 5. Programın Hedef Kitlesi:  Akademik Personel
 6. Eğitim Yeri: Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu
 7. Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÇİÇEK

 

Not:

 1. Katılım üst limiti 13 kişidir.
 2. Program Ücretsizdir.
 3. Kurs, intermediate seviyesinde olup çoğunluklu olarak konuşma şeklinde işlenecektir. Gramer, reading ve writing kısımlar da her ders  işlenecektir.
 4. Kursa katılımcıların ders süresince SADECE İNGİLİZCE konuşmaları zorunludur. Her ne sebeple olursa olsun Türkçe konuşulmasına izin verilmeyecektir.
 5. Kursa Katılmak İsteyen kişiler isimlerini Yrd. Doç. Dr. Kenan ÇİÇEK’ e yazdırabilirler.