Müdürlüğümüzce Iğdır Belediyesi'nin "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" isimli AB projesinde 28/07/2017-30/07/2017 tarihleri arasında "Ev Eksenliği Çalışan kadınlar Atölyesi" eğitimi verilmiştir.