DGS MATEMATİK KURSUNA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

AMACI

Ülkemiz eğitim sisteminde en çok sorun yaşanılan dersler arasında yer alan Matematik dersi, Iğdır ilimiz ve üniversitemiz içerisinde de büyük bir problem olarak göze çarpmaktadır. Hayatının önemli bir kısmı matematik öğrenimi ile geçmiş olmasına rağmen, birçok öğrenci ya da birey matematiksel öğrenim düzeylerini arttırmakta oldukça zorlanmaktadır. Bu kursun amacı kursiyerlerin Matematik öğrenilerini geliştirip, Matematiksel algı süreçlerini hızlandırmaktır.

KURS İÇERİĞİ

DGS Matematik kursunun içeriği matematik dersinin akran seviyedeki tüm sınavlarına yeterlilik sağlayacak şekilde hazırlanmış olup, haftalara ait konu başlıkları Çizelge 1’de gösterilmiştir. Kursiyerlere sunulacak eğitim toplamda 30 SAAT olup 10 hafta boyunca matematiksel kavram ve işlemler konusunda genel bilgiler ve örnek çözümler sunulacaktır. Dersler sırasında konuların işleniş sırası opsiyonel olmakla birlikte, derslerde çizelgede yer almayan konulara yer verilmeyecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi                             : 15.01.2020

Kurs Başlangıç Tarihi         : 15.02.2020  

Kurs Bitiş Tarihi                  : 25.04.2020

GENEL HÜKÜMLER

 1. Kurs için seçilen derslikler Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Sağlık Hizmetleri MYO içerisinde yer almaktadır.
 2. Derslerin işleneceği tarih ve saatler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00 – 16.00 arası olarak tayin edilmiş olup bildirilen saat ve günlerde bir itilaf olması durumunda ders saatleri kursiyerlere SMS yolu ile bildirilecektir.
 3. Kurs için ayrılan kontenjan 30 KİŞİ ile sınırlı olup, başvurunun bu sayının üzerinde olması durumunda ek çizelge ve programlar hazırlanması Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İSEM) inisiyatifindedir.
 4. Yalnızca başvuru yapıp, ücret ödemesi gerçekleştiren kursiyerler derse girme hakkı kazanır. Ayrıca toplamda kursun %70’ine (yaklaşık 18 saat) devam eden kursiyerlere katılım belgesi verilecektir.

KİMLER KATILABİLİR

En az lise mezunu olup, Matematik bilgisini arttırmak isteyen herkes katılabilir.

 

 

Çizelge 1. Temel Matematik Kursuna Ait Ders Takip Çizelgesi

HAFTA

DERS SAATİ

KONULAR

 1. Hafta

3 saat

 • Temel Kavramlar (Sayılar)
 • Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
 • Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 1. Hafta

3 saat

 • Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme ve Mutlak Değer
 • Üslü – Köklü İfadeler
 • Faktöriyel
 • Taban Aritmetiği
 1. Hafta

3 saat

 • Sayı ve Yaş Problemleri
 • İşçi – Havuz Problemleri
 • Hız Problemleri
 • Test uygulamaları
 1. Hafta

3 saat

 • Faiz Problemleri
 • Kar – Zarar Problemleri
 • Karışım ve Yüzde Problemleri
 1. Hafta

3 saat

 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 1. Hafta

3 saat

 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 1. Hafta

3 saat

 • Olasılık
 • Sayısal Mantık
 1. Hafta

3 saat

 • Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
  Çokgenler ve Dörtgenler
 1. Hafta

3 saat

 • Çember ve Daire
 • Genel Tekrar
 1. Hafta

3 saat

 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

TOPLAM

30 SAAT

 

 

ÜCRET

 • Temel Matematik Kursuna katılım ücreti 540 TL olup Iğdır Üniversitesi öğrencileri için ücret 450 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Eğitim planlaması için eğitim ücretinin en geç 15.02.2020 Salı gününe kadar aşağıda belirtilen Iğdır Üniversitesi Iğdır Sürekli Eğitim Merkezi IBAN hesabına yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırılması aşamasında lütfen ad-soyadı bilgisini ve açıklama bölümüne “DGS Matematik Kursu” ifadesini ekleyiniz. 

IBAN NO= TR 53 0001 2009 6790 0006 0000 58

(Halk Bank)                                                                                                                                                  

Öğr. Gör. Mahmut SOYLU

Dosyalar