Mesnevi’den ve Gülistan’dan Dersler”e İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

AMACI

Bir kültür abidesi olan bu iki güzide eserin mimarları olan Mevlânâ Celaleddin Belhi ve Sadi Şirazi’nin eğitici-öğretici yönlerinden yararlanmak ve aynı zamanda eserlerin içeriği, özellikleri, önemleri, genel manada şark toplumuna kattıkları değerler ve özelde de Anadolu Kültürü’ne etkileri ve bu coğrafyanın edebiyat ve dil sahasındaki yerleri. Kursun ilk amacı öğrencinin öğrenme güdüsünü harekete geçirerek Şark Klasikleri’ni okutma ve tanıtmaktır. Kurs eğitimi ile üniversite seviyesinde öğrencilerimizin ve de akademisyenlerimizin bu yöndeki kişisel gelişimlerine destek olmak amaçlanmaktadır.

 KURS İÇERİĞİ

“Mesnevi’den ve Gülistan’dan Dersler”e ait kursun içeriği başlangıç seviyesinde olup nihayetinde temel eserleri anlayabilecek yeterliliği sağlayacak şekilde hazırlanmış olup, haftalara ait kurs konu başlıkları Çizelge 1’de verilmiştir. Kursiyerlere sunulacak eğitim toplamda 24 SAAT olup 12 hafta boyunca mezkur eserlerin içeriği,tarihçesi,beyitlerin ve hikayelerin Farsça doğru bir şekilde okunuşu,verilmek istenen mesaj,Farsça şerhler eşliğinde beyit ve hikayelerin açıklaması gibi konular ele alınacaktır.

Dersler sırasında konuların işleniş sırası opsiyonel olmakla birlikte, derslerde çizelgede yer almayan konulara yer verilmeyecektir.

 ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi​​​: 24.01.2020

Kurs Başlangıç Tarihi​: 22.02.2020

Kurs Bitiş Tarihi​​: 08.05.2020 

GENEL HÜKÜMLER

1. Kurs için seçilen derslikler Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Sağlık Hizmetleri MYO içerisinde yer almaktadır.

2. Derslerin işleneceği tarih ve saatler hafta sonu Cumartesi ve/veya Pazar günleri saat 13:00-15:00 arası olarak tayin edilmiş olup bildirilen saat ve günlerde bir ihtilaf olması durumunda ders saatleri kursiyerlere SMS yolu ile bildirilecektir.

3. Kurs için ayrılan kontenjan 30 Kişi ile sınırlı olup, başvurunun bu sayının üzerinde olması durumunda (30 ve üzeri) daha büyük bir salon hazırlanması Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ISEM) inisiyatifindedir. Aksi halde öncelikli başvuru yapan 30 kişi kurs için seçilecek ve diğerleri bir sonraki kurs dönemi için katılmak istedikleri halde öncelikli sayılacaklardır.

4. Yalnızca başvuru yapıp, ücret ödemesi gerçekleştiren kursiyerler derse girme hakkı kazanır. Ayrıca toplamda kursun %70’ine (Yaklaşık 13 saat) devam eden kursiyerlere katılım belgesi verilecektir.

 KİMLER KATILABİLİR

En az lise mezunu olup, Farsça’ya ve öğrenime ilgisi olan herkes katılabilir.

 ÜCRET

“Mesnevi’den ve Gülistan’dan Dersler”e katılım kursunun ücreti her bir kursiyer için 300 TL olup Iğdır Üniversitesi öğrencileri için 100 TL talep edilecektir.

“Mesnevi’den ve Gülistan’dan Dersler’e ait kursun ders takip çizelgesi

HAFTALIK DERS SAATLERİ ve KONULAR

1.Hafta, 2 Saat, Müelliflerin hayatları, Eserleri, Düşünceleri, İslam sahasındaki yerleri

2.Hafta, 2 Saat, Mesnevi’nin ilk on beyitinin Farsça okunuşu ve Farsça şerhleri eşliğinde açıklaması

3.Hafta,2 Saat, Gülistan’dan seçme hikayelerin açıklaması

4.Hafta,2 Saat, Mesnevi’nin 10-20 arası beyitlerinin mezkur şekilde işlenişi

5.Hafta, 2 Saat, Gülistan’da ilim ve alim olguları

6.Hafta, Mesnevi’nin ilk hikayesi ve içeriği

7.Hafta, Hikayenin Farsça beyitler eşliğinde ele alınması

8.Hafta, 2 Saat, Hikayedeki temel ve asıl beyitlerin belirterek vermek istediği mesajı doğru anlama güdüsü

9.Hafta, 2 Saat, Hikayenin bitil şekli ve içinde geçenlerin aktarış şekli

10.Hafta,2 Saat,Mezkur iki eserin ahlaki,felsefi,tasavvufi ve irfani yönleri...

TOPLAM 20 Saat

                                                                                              Dr. Öğr. Üyesi Aydın Eryılmaz

Dosyalar